Послуги з ведення бухгалтерського обліку

Опубликовано: 08.08.2019

видео Послуги з ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський аутсорсинг Львів

Фото: simply/Depositphotos

МСФЗ це стандарти, що затверджуються наднаціональним органом - Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Стандартизація МСФЗ не ставить на меті деталізувати всі процедури та механізми фінансового обліку. Ідея цих стандартів ґрунтується на принципах (principles based standards), перейдите сюда https://audit-invest.com.ua/ua/buh.

Вважається, що при вирішенні багатьох питань бухгалтери повинні покладатися на службове сумління та особисті професійні судження. Таким чином, облік за МСФЗ зводиться до створення структури загальних правил, на основі яких фахівець може ухвалювати самостійні рішення. На відміну від, наприклад, американської системи, де стандарти ґрунтуються на чітко вивірених правилах (rules based standards).

Важливою особливістю МСФЗ є ще той факт, що процес їхнього прийняття супроводжувався вимушеним компромісом між різними національними системами. Саме тому, з одного боку, МСФЗ робить принципи подачі звітності універсальними, з іншого — залишає простір для збереження особливостей національної фінансової системи.

Що ж фактично змінюється для компаній що працюють в українському правовому полі? Є, як мінімум, три основні зміни на які варто звернути увагу.

Перше, це нова класифікація підприємств. До вже звичних: малих, середніх та великих тепер додається поняття мікропідприємства. Великі та середні підприємства зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність та аудиторський звіт на своїх сайтах, всі інші підприємства — за запитом будь-якої особи.

Друге, визначення поняття “велике підприємство”. Так, відповідно до МСФЗ такими вважаються компанії з:

● балансовою вартістю активів — понад 20 мільйонів євро;

● чистим прибутком від реалізації товарів/послуг — 40 мільйонів євро;

● середньою кількістю співробітників — понад 250 осіб.

Окрім цього, великі підприємства мають складати та подавати звіт про управління. Це документ, який містить фінансову та не фінансову інформацію про перспективи розвитку підприємства та основні ризики його діяльності.

Третє, статус великого підприємства автоматично відносить до категорії тих, що становлять суспільний інтерес. Тому такі організації зобов'язані створити бухгалтерські служби. Що ж до інших, то вони можуть користуватися аутсорсинговими послугами аудиторських фірм.

Вже зараз можна чітко визначити, що перехід до міжнародних стандартів фінансової звітності є сприятливим фактором як для розвитку конкретного бізнесу, так і вітчизняної економіки загалом.


Бухгалтерські послуги Львів


Як заповнити книгу обліку доходів | ФОП спрощена система оподаткування

rss